Disney Skyliner Gondola Station at Hollywood Studios (Nov. 19, 2018) - Orlando Theme Park News